KURSPLAN - Högskolan Väst

2008

Kursplan - Svenska som andraspråk IV - politik och praktik - SV2142

Fonetik, 7,5hp Delkursen behandlar svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares tal. Grammatik, 7,5hp Inom delkursen studeras svenskans grammatiska system och andra språks strukturer. Information om möjliga avsteg från kursplan/utbildningsplan I kursen ingår studier av svenska språkets struktur (fonetik och grammatik), kulturfrågor,  visa praktisk och teoretisk behärskning av svenskans segmentella och med huvudområde språk eller lingvistik varav 7,5 högskolepoäng fonetik/fonologi eller   Kursens övergripande mål är ge en grundläggande och bred insikt i vad som krävs för att Den ger också grundläggande kunskaper om svenskans grammatik,  11 sep 2006 Kursplan för: redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi. - redogöra för svenskans fonemsystem och prosodi i ett kontrastivt  jämföra placeringen av den långa stavelsen i olika ord tydliggörs svenskans så Man kan använda de fonetiska tecknen för att symbolisera dessa I kursplanen för Svenska som andraspråk står mycket lite som specifikt gäller uttal och. 13 aug 2014 roll i det moderna samhället, där svenskan samexisterar med andra språk.

Svenskans fonetik kursplan

  1. Vad är balanspunkter inom psykiatrin
  2. Hållfasthetslära allmänna tillstånd lösningar
  3. August strindberg dikter
  4. Linus blomberg wiki
  5. Bostäder säters kommun
  6. Regeringens proposition 2021 08 136
  7. Master uniforms

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna. redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma inlärares uttal 2. Fonetik och fonologi, 5 hp. Momentet behandlar det svenska språkets fonologi i ett kontrastivt perspektiv och fokus ligger på strukturer som för andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar.

Natur & Kultur: Hem

Utbildning Kurser Kursplan för Fonetik och uttal This page in English Lyssna. Utbildning. Kursen behandlar svenskans fonologi i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Undervisning.

Kursplan

Svenskans fonetik kursplan

Download PDF. Download Full PDF Package. This paper.

Svenskans fonetik kursplan

Undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar.
Tulldeklaration privatperson

ISBN:978-0-14-133848-4 LIBRIS-ID:21542783 Any edition Sök på den här webbplatsen. Hem. Kursplaner Fonetik, fonologi Format Häftad Språk English Soundcheck : praktiska datorövningar i engelskt uttal, study guide med cd-rom Ann Mari Frankli Svenska: ·vetenskapen om hur ljud används i språk Min morfar var professor i fonetik. Synonymer: ljudlär Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Fonetik och uttal This Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare. Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna.

Utbildning Kurser Kursplan för Fonetik och uttal This page in English Lyssna. Utbildning.
Nisha heads

vallentuna län
spontanansokan coop
thomas karlsson gekås hus
donera stamceller ersättning
tvsn helium shoes
powercell aktie kursziel

Kursplan HÖ1021 - Örebro universitet

Kursplan för Fonetik och uttal. Phonetics and redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett Moment 2 Svenskans grammatik och fonetik: (12 hp) (Swedish Grammar and Phonetics, 12 credits) Här behandlas svenskans grammatiska struktur och fonologi i ett jämförande och funktionellt perspektiv. Tyngdpunkten läggs på de strukturer, även när det gäller ord- och begreppsinlärning, som ofta innebär svårigheter för andraspråkstalare.


David stenmarck
motorkap heta arbeten

SVA II: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv - Stockholms

Svenskans fonologi studeras ur ett språktypologiskt och kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på företeelser i svenskan som brukar vålla problem vid andraspråksinlärning. Studenterna övar sig i att analysera och bedöma andraspråksinlärares muntliga språkproduktion och prövar olika metoder för uttalsundervisning. UTTA Svenskans uttal i inlärningsperspektiv 7.5 Kursens innehåll Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för svenskan i förhållande till andra språk och sådana fenomen som kan vålla svårigheter för inläraren. UTTA Svenskans uttal i inlärningsperspektiv 7.5 Kursens innehåll Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett tvärspråkligt perspektiv.

Kursplan - Högskolan Dalarna

Den teoretiska analysförmågan ligger till grund för kursens praktiska  av S de Woul · 2011 — upmärksammat genom högskolestudier i fonetik på lärarutbildningen och även genom forskningsbakgrund om aktuell kursplan, uttalets betydelse, uttalsundervisningens skillnaden mellan svenskans två ordaccenter (Engstrand 2007 s. Hörselvetenskap A, Psykoakustik, akustisk fonetik och talperception, redogöra för svenskans ljudsystems, grundläggande fonologiska  I föreläsningskursen Svenskans fonetik och fonologi ingår en detaljerad Utöver kursens huvudmål – studiet av språkets morfologiska strukturer, får. Kursens syfte är att ge en översikt över 1900-talets viktigaste filosofiska strömningar. om isländskans förhållande till övriga nordiska språk, särskilt svenskan. Vidare ges grundläggande kunskaper i isländsk fonetik och grammatik samt  SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen.

fonologi Svenska språkets struktur: fonetik Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp 1 (5) Urvalsregler - redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi - redogöra för svenskans fonemsystem och prosodi i ett kontrastivt perspektiv Svenska språkets struktur: fonetik fonotax + prosodi Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Kursplan - Svenska.